آخرین کارگاه ها

کارگاه آموزشی کاربرد داده های ماهواره درمطالعه طوفانهای گردو غباربرگزارشد

کارگاه آموزشی کاربرد داده های ماهواره درمطالعه طوفانهای گردو غباربرگزارشد

دومین کارگاه آموزشی کاربرد داده های ماهواره ای در مطالعه طوفان های گرد و غبار توسط انجمن علمی هواشناسی ایران و با همکاری پژوهشمده هواشناسی در روز پنج شنبه 22 خرداد 93 برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی در خرداد ماه

انجمن علمی هواشناسی ایران، دومین کارگاه آموزشی یکروزه، "کاربرد داده های ماهواره ای در مطالعه طوفان های گرد و غبار با همکاری پژوهشکده هواشناسی 22 خردادماه ، برگزار مینماید.

کارگاه آموزشی مدلسازی اقلیمی

کارگاه آموزشی مدلسازی اقلیمی

انجمن علمی هواشناسی ایران کارگاه  آموزشی "مدلسازی اقلیمی" را در 15 اسفندماه 1391 برگزار می کند.

محل برگزاری این کارگاه در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت 9 تا 16 خواهد بود.