خبرهای روز

تأیید اعتبار علمی - پژوهشی نشریه هواشناسی و علوم جوّ

اعتبار علمی - پژوهشی نشریه هواشناسی و علوم جوّ انجمن هواشناسی ایران از سوی جناب آقای دکتر محسن شریفی مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی مکاتبه مورخ 1397/01/14 مورد تأیید قرار گرفت. 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید