خبرهای روز

کارگاه آموزشی WRF

کارگاه آموزشی مدل WRF

Weather Research & Forecasting

زمان و مکان برگزاری

روز شنبه مورخ 1397/4/23 الی چهارشنبه 1397/4/27 از ساعت 9 صبح الی 15 در محل پژوهشکدۀ هواشناسی واقع درکیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش.

تلفن: 5-44787651

نمابر: 44787670

مدرس: دکتر مجید آزادی

 

هزینۀ کارگاه  3500000 ریال، شامل پذیرایی و ناهار می باشد.

همراه با ارائۀ گواهینامۀ معتبر

ثبت نام در

training.srbiau.ac.ir/fa

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید