خبرهای روز

گزارش جدید سازمان ملل تحت عنوان "همگام با علم"

 

این گزارش حاوی جزئیات شرایط اقلیمی و توضیح روند انتشار گازهای گلخانه‌ای و غلظت اتمسفر است و بر فعالیت‌‌های اساسی اجتماعی-اقتصادی در بخش‌های اصلی مانند استفاده از زمین و انرژی تاکید دارد. همچنین ابزارهای حمایتی از کاهش و سازگاری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 عناوین اصلی گزارش "همگام با علم" عبارتند از:

·         گزارش تلفیقی پیشرفته از آخرین علوم اقلیمی

·         2019-2015 ثبت رکورد گرم ترین دوره 5 ساله

·         افزایش1/1 درجه ای دما در قیاس با قبل از انقلاب صنعتی

·         تأثیرات اقلیمی؛ سخت تر و زودتر از آنچه پیش بینی شده بود

·         افزایش 2 درصدی انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 2018

·         ثبت رکورد پیش بینی نشده 37 میلیارد تنی انتشار آلاینده‌ها

·         رکوردی که برای 2030 انتظار می رفت؛ و نه سال 2020

·         کاهش 5/1 درجه ای دمای هوا؛ نیازمند 5 برابر شدن فعالیت‌ها

·         کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیازمند تلاش تمامی بخش‌ها

منبع خبر: روابط عمومی سازمان هواشناسی