خبرهای روز

تمدید مهلت ارسال مقاله به کنفرانس هواشناسی ایران 94

با توجه به استقبال دانشجویان و محققان عزیز و تقارن زمان ارسال مقالات با بازه امتحانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تاریخ ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس ملی هواشناسی تا 30 بهمن ماه تمدید شد...

کتاب هواشناسی همدیدی - دینامیکی منتشر شد

 کتاب هواشناسی همدیدی - دینامیکی منتشر شد

کتاب هواشناسی همدیدی - دینامیکی از سوی انتشارات آب و هوا منتشر شد. این کتاب تالیف آقایان دکتر هوشنگ قائمی، دکترعلی­رضا محب الحجه، دکتر مجید آزادی و دکتر فرامرز خوش اخلاق می باشد.

 این کتاب در 13 فصل تدوین شده است. فصل اول تا چهارم مقدمه ...