خبرهای روز

تمدید مهلت ارسال مقاله به کنفرانس هواشناسی ایران 94

با توجه به استقبال دانشجویان و محققان عزیز و تقارن زمان ارسال مقالات با بازه امتحانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تاریخ ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس ملی هواشناسی تا 30 بهمن ماه تمدید شد...

کتاب هواشناسی همدیدی - دینامیکی منتشر شد

 کتاب هواشناسی همدیدی - دینامیکی منتشر شد

کتاب هواشناسی همدیدی - دینامیکی از سوی انتشارات آب و هوا منتشر شد. این کتاب تالیف آقایان دکتر هوشنگ قائمی، دکترعلی­رضا محب الحجه، دکتر مجید آزادی و دکتر فرامرز خوش اخلاق می باشد.

 این کتاب در 13 فصل تدوین شده است. فصل اول تا چهارم مقدمه ...

مجمع عمومی عادی انجمن علمی هواشناسی ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی انجمن علمی هواشناسی ایران

مجمع عمومی عادی انجمن علمی هواشناسی ایران در تاریخ اول اسفند 92 با حضور اکثریت اعضای پیوسته، اعضای هیات مدیره انجمن و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن کنفرانس پژوهشکده هواشناسی برگزار شد.