آدرس کانال تلگرام انجمن

اعضای محترم انجمن علمی هواشناسی ایران

به اطلاع می رساند آدرس لینک به کانال تلگرام انجمن به این شرح است:   t.me/imets

جهت مشاهده اخبار و اطلاعات می توانید علاوه بر سایت انجمن به کانال تلگرام نیز مراجعه نمایید. 

دبیرخانه انجمن هواشناسی ایران