خبرنامه علمی

دلایل وقوع طوفان گرد و خاک Haboob در تهران

دلایل وقوع طوفان گرد و خاک Haboob در تهران

در روز 12 خرداد 1393 خورشیدی به دلیل گرم شدن هوا در سطح زمین و همراهی جریانات اتمسفری ( ریزش ناگهانی هوای سرد از سمت شمال غرب و افزایش ناگهانی فشار سطح دریا در حدود 5 تا 6 میلی بار) و بصورت همزمان شکل گیری یک سلول تندری در نواحی غربی البرز ،وضعیت جوی در استانهای واقع در البرز مرکزی و غربی و همچنین استان قم  با شرایط  ...

نشست مشترک انجمن هواشناسی با نمایندگان کمیته های استانی

 نشست مشترک هیات مدیره انجمن علمی هواشناسی ایران با نمایندگان کمیته های استانی این انجمن در روز یکشنبه 1 تیرماه 1393 در تهران برگزار شد.

در این نشست که به جهت فعالسازی شعب جدید انجمن در دو استان آذربایجان شرقی و خراسان شمالی و نیز تدوین برنامه های اجرایی سایر شعب استانی در سال جاری برگزار شد، نمایندگانی از کمیته های استانی انجمن از برخی استان های کشور حضور داشتند.