کمیته های تخصصی انجمن هواشناسی

کمیته های درحال فعالیت و شرح وظایف آنها به اختصار عبارتند از :

 

  • کمیته آمار و اطلاعات و انتشارات

-    انجام امور مرتبط با اطلاع رسانی چاپی و الکترونیکی اعم از وب سایت ، خبر نامه ، بروشور و ...
-    انجام امور مربوط به شبکه متخصصین مرتبط در کشور وایجادبانک اطلاعات مرتبط
-    انجام امور مربوط به کتابخانه دیجیتال
-    انجام کلیه امور اطلاع رسانی و انتشارات انجمن و آمادگی برای پاسخ گوئی به دبیر انجمن

  • کمیته آموزش

-    تهیه و تدوین برنامه های آموزشی در قالب کارگاه ها ، سمینارها و ...
-    پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای مناسب برنامه های آموزشی
-    برگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی و تخصصی
-    اجرای کلیه امور آموزشی محول شده از جانب دبیر انجمن
-    تائید کلیه امور آموزشی انجمن و پاسخ گوئی به دبیر انجمن در صورت لزوم
-    برقراری ارتباط با دانشگاه هائی که رشته هواشناسی را برگزار می کنند و همکاری در تجدید نظر سرفصل های دوره های ارشد و دکتری هواشناسی

  • کمیته پژوهش

-    شناسایی و برقراری ارتباط با اساتید و پژوهشگران مرتبط با اهداف انجمن
-    مطالعه و ارایه عناوین طرح های پژوهشی مرتبط با وظایف انجمن
-    تعریف و تدوین پیشنهاد و پروژه های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیاز کشور
-    ایجاد بانک اطلاعات پژوهشگران و پروژه های تحقیقاتی- کاربردی به ویژه موضوعات خاص و تخصصی هواشناسی
-    ایجاد همکاری های علمی پژوهشی با مراکز و سازمان های تحقیقاتی داخلی و خارجی در چارچوب عقد تفاهم نامه های مورد نیاز

  • کمیته  روابط عمومی و پذیرش

-    سیاست گذاری ، برنامه ریزی و به کاربردن شیوه-های برنامه های مناسب در جهت انعکاس هر چه بهتر و بیشتر اهداف و سیاست های انجمن
-    اطلاع رسانی و بهره گیری از تمامی امکانات موجود از جمله وب سایت ها ، وبلاگ ها ، رسانه های جمعی ، عمومی و نشریات تخصصی ، خبرنامه ها و پیامک ها و نظایر آن
-    گردآوری و جمع بندی نظرات و دیدگاه های مردم ، متخصصین، همکاران و رسانه ها در زمینه فعالیت ها و ارایه آن به هیات مدیره
-    برنامه ریزی و تلاش در جهت برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های هنری
-    تلاش در ایجاد هماهنگی و مشارکت در برگزاری جشن ها و سمینارها و مناسبت های خاص

  • کمیته کنفرانس ها و گردهمایی های علمی و آموزشی

-    برنامه ریزی، طراحی و برگزاری کلیه کنفرانس های هم اندیشی و نشست های انجمن
-    اجرای کلیه امور واگذار شده از جانب دبیر انجمن
-    آمادگی برای پاسخ گوئی به کلیه امور مرتبط با کنفرانس ها و نشست های انجمن

  • کمیته امور بین الملل :

-    طراحی و اجرای کلیه برنامه های بین المللی مرتبط با انجمن
-    انجام کلیه امور مرتبط با روابط بین الملل اعم از مکاتبات ، تماس و ماموریت ها با توجه به قوانین جاری کشور
-    رهبری و راهبری پروژه های بین المللی انجمن
-    انجام و اجرای کلیه امور محوله از جانب دبیر انجمن
-    تائید کلیه امور بین المللی مرتبط با انجمن و در صورت لزوم پاسخ گویی به دبیر انجمن

  • همچنین کارگروه های تخصصی به شرح زیر آغاز به کار نموده اند:

•    هواشناسی- مدلسازی و پیش بینی عددی
•    هواشناسی کشاورزی
•    هواشناسی ماهواره ای
•    هواشناسی جاده ای
•    اقلیم شناسی
•    تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی هوا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید