هزینه ثبت نام کنفرانس ملی هواشناسی ایران

   

اعضای هیات علمی: 290 هزار تومان

 

  • شرکت کنندگان بدون مقاله :

-       عادی:  190 هزار تومان

-       دانشجویان : 130 هزار تومان

-       اعضای انجمن : 80 هزار تومان

 

  • شرکت کنندگان با مقاله :

-        عادی: 140 هزار تومان

-       دانشجویان: 90 هزار تومان

-       اعضای انجمن : 50 هزار تومان

 

هزینه مقاله دوم به بعد:  50 هزار تومان

 

  •   هزینه فوق شامل شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور، مدارک و هدایای کنفرانس ، دو وعده ناهار و میان وعده می باشد.
  •   هزینه ایاب ذهاب و اسکان به غیر از مدعوین و اعضای هیات علمی بر عهده شرکت کننده می باشد که جداگانه در صورت تمایل دریافت می شود. البته در خصوص ایاب ذهاب از محل اسکان و ترمینال تا محل برگزاری در صورت امکان تسهیلاتی در نظر گرفته خواهد شد که در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
  •   لازم بذکر است دبیرخانه اجرایی تسهیلاتی را در خصوص معرفی مهمانسرای دانشگاه و هتل های نزدیک به محل برگزاری تدارک خواهد دید. ولیکن کنفرانس هیچگونه تعهدی در قبال فراهم نمودن اسکان بخصوص در صورت عدم اعلام از سوی شرکت کنندگان بر عهده نخواهد داشت.