دانلود رایگان نشریات تخصصی هواشناسی

 

تازه ترین مجله های سازمان هواشناسی جهانی
      
MeteoWorld
WMO greenhouse gas bulletinWMO BulletinClimate knowledge
 

WMO_ELNINO-LANINO_Dec14
 JCOMM_Newsletter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کتاب های فنی

Technical Regulation- 2013  Technical Regulation- 2012

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید