تماس با ما

آدرس انجمن: انتهای بزرگراه همت غرب، بزرگراه شهید خرازی، بلوار پژوهش، پژوهشکده هواشناسی، اتاق 215

 
ایمیل: info@imets.ir -Iranmets@gmail.com

تلفن همراه: 

شماره تماس: 5-44787652 (021)  (135داخلی), 2780164

خط مستقیم: 44788043

 


 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*