فرم ثبت نام و ارسال مقاله کنفرانس هواشناسی 94
 1. نام(*)
  لطفا نام خود را به فارسی بنویسید.
 2. نام خانوادگی(*)
  لطفا نام خانوادگی خود را به فارسی بنویسید.
 3. آخرین مدرک تحصیلی(*)
  لطفا درجه علمی خود را انتخاب کنید.
 4. نام دانشگاه یا سازمان محل خدمت:(*)
  لطفا این بخش را تکمیل کنید
 5. شماره همراه(*)
  لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
 6. ایمیل:(*)
  لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
 7. آدرس پستی:(*)
  لطفا آدرس پستی خود را وارد کنید.
 8. عنوان مقاله(*)
  لطفا عنوان مقاله را وارد کنید
 9. همکاران مقاله
  لطفا همکاران مقاله را وارد کنید
 10. بارگزاری مقاله(*)
  لطفا متن مقاله را با فرمت doc یا docx ارسال کنید.
  فرمت متن مقاله باید doc یا docx h از نرم افزار ورد باشد.